Logo M+º

MAESTRACCIO

Logo M+º
HOME
BIOGRAFIE
ACHTERGRONDPIANO
ARRANGEERWERK
AGENDA (alleen openbaar)
CONTACT

CONTACT

met MAESTRACCIO

email:maestraccio@maestraccio.nl
telefoon:+32 483 58 27 54
post:Parkstraat 19
9700 Oudenaarde
België
M+º Rhodes
De compositie, tekst en alle arrangementen op de demopagina zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Verspreiding is vrij toegestaan, onder voorwaarde van expliciete vermelding van de rechthebbende. Ieder ander gebruik, met name commerciële exploitatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, zal worden vervolgd. "De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Maestraccio B. Thomasse heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.." Disclaimer
© 2008 Maestraccio

Valid HTML 4.01 Transitional