Logo M+º

MAESTRACCIO

Logo M+º
HOME
BIOGRAFIE
ACHTERGRONDPIANO
ARRANGEERWERK
AGENDA (alleen openbaar)
CONTACT

BIOGRAFIE

van MAESTRACCIO

Ik (5 februari 1971, Nuenen c.a., Nederland) kreeg mijn eerste, klassieke pianolessen van mijn tante. Op zoek naar interessantere muzikale uitdagingen werd ik o.a. vaste begeleider van een lokale zangvereniging, ging ik in een bandje spelen en speelde ik achtergrondpianomuziek in een restaurant in het nabijgelegen Eindhoven. Ondertussen bereidde ik me voor op mijn studie aan het Rotterdams Conservatorium (nu Codarts) en volgde daarvoor jazzpianoles. Mijn conservatoriumdocent ontwaarde in mij een componist, en moedigde me aan dit verder te ontwikkelen, waardoor ik mijn tweede jaar hoofdvak Piano combineerde met het hoofdvak Componeren/Arrangeren. Ik liet daarna mijn pianohoofdvak varen om me volledig aan mijn compositiestudie te kunnen wijden.
Hij besloot, met het oog op een eventuele latere lespraktijk, didactische vakken te blijven volgen, hoewel deze geen onderdeel meer uitmaakten van zijn nieuwe hoofdvakstudie. Tijdens deze studie schreef hij o.a. voor het Nederlands Filmmuseum en het Metropole Orkest. Het (nu bij-)vak Piano sloot hij vervolgens af met een klinkende tien en een jaar later verliet hij Cum Laude het Rotterdams Conservatorium met zijn diploma Componeren/Arrangeren. Daarna gaf hij op verschillende muziekscholen les en ook aan privéleerlingen. Hij was te vinden bij Stichting Buitenkunst met het geven van workshops en in een Huis van Bewaring waar hij groepsmuzieklessen gaf en speelde in meerdere bands (o.a. Got It? en Kara Dara) en trad hij op als vaste pianist van BigBand Blast!. Nu geeft hij nog steeds (privé-)les. Daarnaast arrangeert en componeert hij in opdracht, speelt hij regelmatig (achtergrond-)pianomuziek op diverse gelegenheden. Hij is bovendien wanneer hij weer eens in Nederland is een graag geziene gastmuzikant bij de Postbank Live Sessies in Rotterdam.
BigBandBlast!
De compositie, tekst en alle arrangementen op de demopagina zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Verspreiding is vrij toegestaan, onder voorwaarde van expliciete vermelding van de rechthebbende. Ieder ander gebruik, met name commerciële exploitatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, zal worden vervolgd. "De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Maestraccio B. Thomasse heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.."Disclaimer
© 2008 Maestraccio

Valid HTML 4.01 Transitional